No Widgets found in the Sidebar

การเลี้ยงสัตว์เปรียบเสมือนการดูแลคนในครอบครัว เมื่อตัดสินใจรับเข้ามาเลี้ยงแล้ว ก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเขาไปตลอดชีวิต

การเลี้ยงตามแฟชั่น หรือการเลี้ยงเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ จะนำมาซึ่งปัญหาของสังคมมากมาย โดยเฉพาะปัญหาสัตว์เลี้ยงจรจัด ดังนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ควรศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดีเสียก่อน ซึ่งโดย หลัก ๆ แล้วจะมีปัจจัยพื้นฐานที่เราในฐานะเจ้าของต้องเตรียมตัวอยู่ 3 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

1. สถานที่

มนุษย์อย่างเราต้องมีที่อยู่ สัตว์เลี้ยงของเราก็เช่นกัน ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าสัตว์ที่เราจะเลือกเลี้ยง ต้องการสถานที่แบบไหน พื้นที่มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าเลี้ยงสุนัขควรมีพื้นที่สำหรับวิ่งเล่น หรือการเลี้ยงหนูแฮมเตอร์อาจจะเลี้ยงในกรงเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก เป็นต้น นอกจากนี้ควรตรวจสอบด้วยว่าสถานที่ที่เราจะเลี้ยงมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช่น ห้ามเลี้ยงสุนัข, ห้ามเลี้ยงแมว ไปจนถึงการสอบถามความคิดเห็น หรือขออนุญาตคนในครอบครัวด้วย เพราะหากรับมาเลี้ยงแล้ว แต่ไม่สามารถเลี้ยงได้ จะกลายเป็นภาระอันหนักหน่วงของเรา

2. เวลา

เพราะการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดล้วนต้องใช้เวลาในการดูแลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง เช่น การพาไปเดินเล่น, การฝึกสอน, การรักษาความสะอาด, การอาบน้ำ, การให้อาหารสัตว์, การพาไปฉีดวัคซีน, การพาไปรักษาพยาบาล และทางอ้อม เช่น การซื้ออาหารสัตว์, การซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถแบ่งเวลาให้สัตว์เลี้ยงได้ ก็ไม่ควรเลี้ยงเด็ดขาด

3. ค่าใช้จ่าย

ปัจจัยเบอร์ 1 ของการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีแค่ค่าอาหารเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งค่าอุปกรณ์ (ที่นอน, เสื้อผ้า, ของเล่น), ค่ารับบริการ (อาบน้ำสัตว์, ตัดแต่งขนสัตว์, ฝากเลี้ยงสัตว์), ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา, ค่าวัคซีน, ค่าสัตวแพทย์) ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงของแต่ละคน เอาเป็นว่าลองไปศึกษาและคำนวณกันดูก่อนนะ

By admin