No Widgets found in the Sidebar
เกมส์ออนไลน์ 4-7-65

กลุ่มปรับปรุง Techland ได้เปิดให้เล่นอีเวนต์ Bloody Summer แบบจำกัดเวลาของเกม Dying Light 2: Stay Human ฟรี ซึ่งผู้เล่นจะได้ตัดแขนขาของศัตรูและก็เปลี่ยนแปลงถนนหนทางในเมืองให้เต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้

ตัดแขนขา ชิ้นจะได้รับ Harper’s Token ซึ่งสามารถนำไปซื้ออาวุธแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือใหม่
ตัดแขนขา 300 ชิ้นจะได้รับขวาน Cutting Edge
(
กิจกรรมคอมมูนิตี้ตัดแขนขา 3,000,000 ชิ้นจะได้รับชุด Nightrunner
Dying Light 2: Stay Human 
วางขายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch แล้วก็ PC (Steam และก็ Epic Games Store

เกมส์ออนไลน์ 4-7-65

By admin