No Widgets found in the Sidebar
เกมส์ออนไลน์ 13-8-65 04

วันนี้ทางบริษัท xiaojiao zhang ได้มีการประกาศเปิดให้ทดลองเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ปัจจุบัน

ด้านในเครือชื่อเกมว่า Project W ฐานรากเกมนี้มีแผนในการที่จะเปิดให้บริการในระดับ Global หลายประเทศ แต่ว่าการทดลองคราวนี้จะให้เล่นเฉพาะในบางประเทศเพียงแค่นั้น ถ้าใครกันแน่พอใจคงจะจะต้องใช้ VPN สำหรับการลอดไปทดลองแค่นั้น ช่วงเวลาที่ระบุออกมาก็คือถึงวันที่ 11 ส.ค.นี้ในระบบ Android แค่นั้น แม้กระนั้นตอนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็อาจมาพร้อม iOS ด้วยแน่ๆ

Project W จะเป็นเกมแนว 3D Turn-based Squad RPG ผู้เล่นจะได้จัดกลุ่มผู้แสดงเพื่อไปตรวจรวมทั้งเผชิญภัยตามโหมดการเล่นต่างๆในต้นแบบเกมไม่ว่าจะเป็นการตะลุยดันเจียน ผสมการต่อสู้ หรือการค้นหาขุนศึก แม้กระนั้นสำคัญๆแล้วผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจะแบ่งได้สองส่วนสำคัญๆก็คือภารกิจหลัก แล้วก็ ภารกิจรอง

By admin